Nieuwe plek QR-code in NJBB Scanapp

Nieuwe plek QR-code in NJBB Scanapp

Nieuwe plek QR-code in NJBB Scanapp

Let op: er heeft een update plaatsgevonden voor de NJBB Scanapp. Het menu, wanneer je de app opent, is verplaatst. Waar je eerst linksboven het menu kon vinden, staat dit nu rechtsonder in je scherm. Dat betekent dat je digitale licentie/QR code nu ook ergens anders te vinden is.

Ben je (nog) geen gebruiker van de scan app, download hem dan in de APPSTORE of PLAYSTORE. Voor het stappenplan voor het downloaden van de app, klik hier. Wil je dat niet? Download dan hier jouw nieuwe digitale licentie. Het is gezien het jaartal van belang om ieder jaar de digitale licentie opnieuw te downloaden wanneer je de app niet gebruikt.

Op onderstaande screenshots, van de Scanapp, kan je zien hoe jij je digitale licentie kunt bekijken.

Stap 1: Tik rechts onder op ‘menu’

Stap 2: Klik rechtsboven op de kleine QR-code

Stap 3 scanapp: Nu zie je je QR-code

Nieuwe versie RPS en bestellen boekjes

Nieuwe versie RPS en bestellen boekjes

Nieuwe versie RPS en bestellen boekjes

Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd per 1 januari 2021. Op 12 februari 2021 zijn alle functionarissen hierover geïnformeerd en is het gecommuniceerd via de website. Voor verdere informatie over de wijzigingen in het RPS, klik hier voor het nieuwsbericht.

De vereniging kan voor de opgeleide functionarissen van de vereniging gratis RPS boekjes bestellen in handig A6 formaat. Dat kan alleen voor de opgeleide scheidsrechters en wedstrijdleiders binnen de eigen vereniging. De vereniging waar een functionaris een primair lidmaatschap heeft, kan de bestelling verrichten. Eén persoon van de vereniging kan de boekjes bestellen via onderstaande link. Het is direct mogelijk om eventueel nog meer RPS boekjes in A6 formaat te bestellen voor andere geïnteresseerde leden binnen de verenging. Leden kunnen niet zelf een boekje bestellen.

De kosten voor één boekje bedragen 3,25 euro. De boekjes worden gestuurd naar het communicatieadres van de vereniging, wat is ingevuld in de ledenadministratie. Wanneer de vereniging het clubinformatiescherm nog niet heeft ingevuld, in de ledenadministratie, is het van belang om dat nog te doen. Het is mogelijk om tot en met zondag 2 mei boekjes te bestellen voor opgeleide functionarissen van de vereniging. Hetzelfde geldt voor de eventuele extra boekjes voor andere geïnteresseerden binnen de vereniging. Het is vervolgens alleen nog maar mogelijk om via het bestelformulier boekjes te bestellen en niet meer gratis voor de opgeleide functionarissen binnen de vereniging.

Klik hier voor de pagina om de boekjes te bestellen.

Vraag hier het overzicht van functionarissen op

Vraag hier het overzicht van functionarissen op

Vraag hier het overzicht van functionarissen op

Verenigingen beschikken niet altijd over gekwalificeerde functionarissen zoals scheidsrechters en wedstrijdleiders (SR/WL) voor de eigen toernooien of trainer/ basis instructeurs petanque voor trainen en/of het opvangen van nieuwe leden. Het bondsbureau heeft een overzicht van functionarissen die beschikbaar zijn voor de ondersteuning van verenigingen op dit gebied. In totaal hebben 78 van de ruim 500 functionarissen toestemming gegeven voor de verspreiding van zijn/haar gegevens om verenigingen te ondersteunen, die op zoek zijn naar een functionaris.

Klik hier om het overzicht op te vragen.

Vragenlijst
Verenigingen beschikken niet altijd over gekwalificeerde functionarissen zoals scheidsrechters en wedstrijdleiders (SR/WL) voor de eigen toernooien. Ook is er niet bij iedere vereniging iemand actief die nieuwe leden kan opvangen en wegwijs maken binnen de vereniging en sport zoals de basis instructeur petanque (BIP) of training kan geven zoals de trainers. Verenigingen komen geregeld bij het districtsteam of bondsbureau met de vraag of een lijst van gekwalificeerde functionarissen in de omgeving kan worden verstrekt.

Om die reden is in februari een vragenlijst gestuurd naar de ruim 500 opgeleide functionarissen. Tot eind maart hebben slechts 112 functionarissen de vragenlijst ingevuld en 78 functionarissen toestemming gegeven om contactgegevens te verspreiden aan verenigingen die op zoek zijn naar een functionaris. Wanneer een vereniging interesse heeft in het overzicht dan kan door het secretariaat een e-mail worden gestuurd naar info@njbb.nl om het overzicht op te vragen. We hopen dat de functionarissen die de vragenlijst nóg niet hebben ingevuld, dat nu alsnog doen.

 

 

Routekaart kwalificatiemomenten internationale uitzendingen 2021 en 2022

Routekaart kwalificatiemomenten internationale uitzendingen 2021 en 2022

Routekaart kwalificatiemomenten internationale uitzendingen 2021 en 2022

Op dit moment verkeert Nederland nog steeds in een lockdown. Het is niet realistisch om te verwachten dat de komende maanden maatregelen worden versoepeld waardoor het sporten (lees: competities, toernooien en kampioenschappen) mogelijk wordt. De voortdurende maatregelen hebben consequenties voor het sportaanbod dat in 2021 gepland staat.

Naast het feit dat er in 2021 veel toernooien en competities gepland staan, moet ook de afronding van het NPC seizoen 2020/2021 (voor de topdivisie) en de Masters 2020 nog plaatsvinden. Het wordt steeds lastiger om te schuiven met data omdat er in de toernooikalender geen ruimte is. Het schuiven met data raakt in dat geval toernooien van verenigingen of geplande districtscompetities. Dat is niet wenselijk omdat het met name voor verenigingen van belang is om toernooien te organiseren zodra dat mogelijk is. Het contact met de leden én de inkomsten die een toernooi met zich meebrengen, worden op dit moment enorm gemist.

Om in een zo’n vroeg mogelijk stadium duidelijkheid te verschaffen voor zowel de spelers als de verenigingen, is een stapsgewijze routekaart ontwikkeld voor de
kwalificatiemomenten waaraan een internationale uitzending is gekoppeld. Die routekaart kan je lezen door hier te klikken.

Nieuwe versie RPS en bestellen boekjes

Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd

Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd

Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd per 1 januari 2021. De wijzigingen in het RPS behelzen in veel gevallen verplaatsing van tekst of herformulering (met het doel een en ander duidelijker te maken). Van de inhoudelijke wijzigingen heeft de reglementencommissie een overzicht gemaakt. De wijzigingen en verdere informatie over het RPS zijn te raadplegen op de pagina van de Reglementen en formulieren. Allereerst hieronder nog een korte toelichting.

De reglementencommissie heeft naast de vertaling van het nieuwe RPS gezorgd voor nog een tweetal documenten. Namelijk een document met een overzicht van de wijzigingen in het RPS en de bijbehorende artikelen. Daarnaast een document met in de kleur de weergave welke delen van artikelen zijn vervallen, vervangen of nieuw zijn. Het RPSPlus en het Toernooireglement Petanque (TRP) met de bijbehorende bijlagen moeten nog worden aangepast aan de hand van de wijzigingen in het RPS. Daar wordt aan gewerkt en zodra daar verdere informatie over is dan wordt het gecommuniceerd middels de NLPetanque nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van alle wijzigingen in het RPS, eventuele toelichtingen en vernemen zodra het RPSPlus is aangepast? Abonneer je dan vrijblijvend op de NLPetanque nieuwsbrief. Alle gediplomeerde functionarissen (scheidsrechters, wedstrijdleiders, trainers en basis instructeurs petanque) zijn eenmalig geïnformeerd per e-mail, indien een e-mailadres is genoteerd in de ledenadministratie. Vanaf heden worden wijzigingen, toevoegingen en andere zaken met betrekking tot de reglementen uitsluitend gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief.

Klik hier om naar de pagina te gaan met het nieuwe RPS, het overzicht van de wijzigingen en alle andere reglementen.

Van de voorzitter, december 2020

Van de voorzitter, december 2020

Van de voorzitter, december 2020

Lieke Vogels is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Jeu de Boules BondBeste leden van de NJBB,

We staan aan de vooravond van het afsluiten van 2020, een bijzonder jaar. In vele opzichten, met name door Corona gedomineerd, een zwaar jaar, met veel onzekerheden en beperkingen en in sommige gevallen een groot verlies. 

Ook kijken we terug op een jaar dat we goed geanticipeerd hebben op de situatie, veel overleggen en bijeenkomsten, weliswaar digitaal, toch nog doorgang konden vinden en uiteindelijk we samen nog veel hebben bereikt.

Zo haalde we met een internationaal Bid de hoogste ogen om het EK petanque 2022 in en door Nederland te organiseren. We hebben overeenstemming bereikt met de bondsraad over de ambities met betrekking tot de Internationale Wedstrijd Sport en uit de aanbevelingen Evaluatie Bondsorganisatie zijn goede verbetersuggesties voortgekomen, die we in 2021 zullen implementeren.

We hebben lastige besluiten moeten nemen om met name de veiligheid van onze verenigingen en hun leden te beschermen, waarvan het grotendeels afgelasten van de NPC zeer impactvol is. Niet alleen emotioneel, maar zeker ook financieel.

Ondanks de maatregelingen en consequenties van COVID 19, was er nog veel mogelijk en hebben we uiteindelijk met beperkingen nog lang kunnen spelen en hebben we het jaar ook financieel nog redelijk afgesloten. Helaas werden we vorige week nog opgeschikt door een harde lockdown. En ook hier komen we met zijn allen doorheen. 

We kijken uit naar een beter 2021 vooral voor een veilig en gezond bestaan en zeker ook om onze petanquesport weer volop te mogen beoefenen. Daarnaast hebben we mooie ambities en plannen die we willen realiseren. We gaan de voorbereiding van ons jubileumjaar 2022 volop inzetten met daaraan gekoppeld het EK in 2022 en het kwalificatietoernooi dat daarvoor wordt georganiseerd.

Eerst maar even rustig afwachten wat vaccineren gaat betekenen, zeker voor onze doelgroep. Hopelijk kunnen we de vele activiteiten bij de verenigingen en de toernooien en districtscompetities weer in maart/april hervatten en start de NPC (seizoen 2021/2022) gewoon weer in september. Dat lijkt ver weg, maar zal toch met alle voorbereidingen die daarvoor moeten worden genomen, al weer snel voor de deur staan. 

Voor nu wil ik iedereen hartelijk danken voor de goede bijdragen in het afgelopen jaar, ben ik dankbaar dat we het samen goed bij elkaar hebben gehouden en spreek ik de wens uit om dit in 2021 positief voort te zetten. 

Namens het bestuur wens ik u allen mooie kerstdagen toe waarin u hopelijk wat rust en warmte vind en bovenal een goed en gezond 2021, waarin we elkaar weer echt kunnen ontmoeten!