Dit is de loting voor het kwalificatieweekend EuroCup

Dit is de loting voor het kwalificatieweekend EuroCup

Dit is de loting voor het kwalificatieweekend EuroCup

Het speelschema voor het kwalificatieweekend voor de EuroCup dat gaat plaatsvinden op 3 en 4 juli 2021 en wordt gespeeld bij PVN in Nieuwegein is bekend. Daarvoor werd er op 24 juni 2021 om 15:00 uur live een loting gedaan door competitieleider van de NPC Huub van den Broek. 

Uit de loting kwam het volgende speelschema. Het eerst genoemde team speelt officieel een thuiswedstrijd, maar uiteraard worden alle wedstrijden gewoon op de zelfde locatie (PVN in Nieuwegein) gespeeld en zijn er geen verdere thuisvoordelen. 

Wil je de loting in zijn volledigheid terugkijken? Dat kan hieronder:

Loting en regels kwalificatieweekend EuroCup

Loting en regels kwalificatieweekend EuroCup

Loting en regels kwalificatieweekend EuroCup

Het kwalificatieweekend voor de EuroCup zal plaatsvinden op 3 en 4 juli 2021 en wordt gespeeld bij PVN in Nieuwegein. De acht teams uit de topdivisie van de NPC gaan spelen om te bepalen welk team gaat deelnemen aan de EuroCup van 2 tot en met 5 december in Saint Yrieix, Frankrijk.

Hierna volgt verdere informatie over zaken die van belang zijn in voorbereiding en tijdens het kwalificatieweekend. Denk hierbij aan de loting, de geldende regels en de mogelijkheid om publiek toe te laten.

De loting

Een loting bepaalt welke teams elkaar treffen in de verschillende speelronden van het kwalificatieweekend. Aan dit kwalificatieweekend zullen een van ieder van de volgende verenigingen deelnemen:

 • Amicale Boule d’Argent (ABA)
 • Amicale Cuyk
 • Les Cailloux
 • Petangeske
 • Petanque Union Kennemerland (PUK)
 • ‘t Dupke
 • ’t Lover
 • ’t Zwijntje

Deze loting zal plaatsvinden op donderdag 24 juni 2021 om 15:00 uur en is live te volgen via de Facebookpagina van NLPetanque. Klik hier om naar de Facebookpagina van NLPetanque te gaan.

Geldende regels tijdens het kwalificatieweekend

Tijdens het kwalificatieweekend wordt zoveel mogelijk gespeeld volgens het NPC reglement. Hierna volgt een overzicht van de regels die gelden tijdens het kwalificatieweekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Een opsomming van regels uit het NPC reglement die van toepassing zijn tijdens het kwalificatieweekend;
 • Een beschrijving van de regels over de teamsamenstellingen tijdens het kwalificatieweekend;
 • Enkele duidelijke afwijkingen van het NPC reglement.
 1. Regels uit het NPC reglement die van toepassing zijn

Zoals gezegd wordt zoveel mogelijk het NPC reglement gevolgd tijdens het kwalificatieweekend.

Dit betekent het volgende:

– Per wedstrijd worden drie speelronden gespeeld. Speelronde één betreft 3 doublettenpartijen, speelronde twee betreft 2 triplettenpartijen en speelronde drie betreft 3 doublettenpartijen;

– Spelers mogen worden gewisseld. Hierbij is artikel 8.2 van het NPC reglement van toepassing;

– Bij een gelijk aantal gewonnen partijen (4-4), word gekeken naar het saldo van partijpunten. Als dit ook gelijk is (bijvoorbeeld 80-80), wordt een shoot-out gespeeld;

Kijk hier voor een uitgebreider bericht over onder andere de shoot-out en de tijden.

 1. Teamsamenstelling per wedstrijd

In het NPC reglement gaat het op meerdere plekken over ‘speeldag’ (bijvoorbeeld artikel 3.1.) of ‘wedstrijden’ (bijvoorbeeld artikel 3.2.). Tijdens het kwalificatieweekend spelen teams mogelijk meerdere wedstrijden op één dag Hierbij wordt elke losse wedstrijd tijdens het kwalificatieweekend gelijkgesteld aan zowel ‘speeldag’ als ‘wedstrijd’ in de zin van het NPC reglement.

Dit betekent het volgende:

A. Aantal spelers in een team

In artikel 3.1. van het NPC reglement staat:

“Een team bestaat per speeldag uit ten minste zes en ten hoogste negen deelnemers.”

Tijdens elke wedstrijd gedurende het kwalificatieweekend bestaat een team bestaat uit ten minste zes en ten hoogste negen deelnemers.

B. Teamsamenstelling

In artikel 3.2. van het NPC reglement staat:

“De teamsamenstelling kan per wedstrijd gewijzigd worden.”

De teamsamenstelling kan per wedstrijd worden gewijzigd. Wanneer een team op de zaterdag twee wedstrijden speelt, is het mogelijk om per wedstrijd negen andere spelers te gebruiken. Bij de finale, op de zondag, is het eventueel mogelijk om weer negen andere spelers te gebruiken. Alle spelers dienen over een primair lidmaatschap bij de vereniging te beschikken.

 1. Afwijkingen van het NPC reglement

In verband met het bijzonder karakter van dit kwalificatieweekend, kan het niet anders dan dat er op een aantal punten wordt afgeweken van het NPC reglement. Dit betreft het volgende:

 • De eerste speelronde van het seizoen 2020/2021 is gespeeld maar heeft geen enkele invloed op het kwalificatieweekend. Spelers die tussen de eerste speelronde van het seizoen 2020/2021 en het kwalificatieweekend worden overgeschreven, blijven speelgerechtigd. Dit geldt ook voor spelers die hebben gespeeld tijdens de eerste speelronde van het seizoen 2020/2021. Dit in afwijking van wat is geregeld in artikel 3.3. van het NPC reglement.
 • Tijdens het kwalificatieweekend wordt buiten gespeeld. Alleen bij langdurige regen kan eventueel, als de situatie rondom COVID-19 dit toelaat, worden besloten om (een gedeelte) binnen te spelen. Dit wijkt af van artikel 6.6. van het NPC reglement.
 • Als een team 5 partijen heeft gewonnen, is de wedstrijd afgelopen. Op dat moment is immers duidelijk wie naar de volgende ronde gaat (of het kwalificatieweekend heeft gewonnen). Dit wijkt af van artikel 8.3. van het NPC reglement.

Publiek tijdens het kwalificatieweekend

Het feit dat het kwalificatieweekend kan worden gespeeld, is een heel goed teken. Er kan steeds meer worden gesport op een veilige manier. Het is vooralsnog echter niet mogelijk om publiek toe te laten bij de wedstrijden. Onder publiek vallen bijvoorbeeld ook mensen die spelers naar de speellocatie brengen en geblesseerde club- of teamgenoten.

Mochten de versoepelingen het alsnog mogelijk maken om publiek toe te laten, dan wordt hierover gecommuniceerd. Hierbij zal ook worden aangegeven onder welke voorwaarden dit mogelijk is.

Loting en regels kwalificatieweekend EuroCup

Afronding topdivisie NPC seizoen 2020-2021

Afronding topdivisie NPC seizoen 2020-2021

In een normaal seizoen wordt de winnaar van de topdivisie van de NPC uitgezonden naar de EuroCup. Vanwege COVID-19 is de topdivisie van de NPC niet afgerond. Vandaar dat er een kwalificatieweekend wordt georganiseerd om te bepalen wie wordt uitgezonden naar de EuroCup in 2021.

In het weekend van 3 en 4 juli wordt bepaald welk team wordt uitgezonden naar de EuroCup in 2021 om de Nederlandse eer te verdedigen. Het weekend wordt gespeeld middels het afvalsysteem bij PVN in Nieuwegein. In de eerste ronde worden vier wedstrijden gespeeld door alle acht teams. De winnaars gaan door naar de volgende ronde en de verliezers zijn uitgeschakeld.

Gezien het perspectief op versoepelende maatregelen per 30 juni én het feit dat teams vanaf 5 juni weer volledig mogen trainen heeft het bondsbestuur besloten dat het finaleweekend zal worden georganiseerd. Dit besluit is genomen onder het voorbehoud dat de versoepelingen per 30 juni 2021 zoals verwacht in zullen gaan. Het is op dit moment ook nog niet zeker op welke datum de persconferentie gaat plaatsvinden waarin de nieuwe versoepelingen worden aangekondigd en bevestigd.

De signalen zijn echter positief en dat heeft het bondsbestuur doen besluiten om het finaleweekend door te laten gaan. Als er onverhoopt voor de sport toch minder versoepelingen mogelijk blijken te zijn, zal het bondsbestuur wellicht in een later stadium alsnog moeten besluiten om dit weekend te annuleren.

Verdere informatie over van het kwalificatieweekend wordt uiterlijk 24 juni gecommuniceerd. Het gaat dan onder andere over de loting, publiek etc. De tijden en het wedstrijdsysteem zijn al eerder gecommuniceerd via de website. Klik hier om deze informatie te raadplegen.

We adviseren om de website van NLPetanque in de gaten te houden en/of de Scanapp te installeren. Middels de Scanapp is het mogelijk om een melding te ontvangen zodra een bericht op de website is geplaatst.

Afronding topdivisie NPC seizoen 2020/2021

Afronding topdivisie NPC seizoen 2020/2021

Afronding topdivisie NPC seizoen 2020/2021

In het weekend van 3 en 4 juli 2021 staat de afsluiting van het NPC seizoen 2020/2021 gepland bij PVN in Nieuwegein. Dit weekend wordt uitsluitend georganiseerd voor de acht teams in de topdivisie. Middels het weekend wordt bepaald welk team wordt uitgezonden naar de EuroCup in 2021 om de Nederlandse eer te verdedigen. Het weekend wordt gespeeld middels het afvalsysteem. In de eerste ronde worden vier wedstrijden gespeeld door acht teams. De winnaars gaan door naar de volgende ronde en de verliezers zijn uitgeschakeld.

Afhankelijk van de versoepelingen die de komende periode worden aangekondigd wordt uiterlijk vrijdag 4 juni 2021 door het bondsbestuur een besluit genomen over het al dan niet doorgaan van deze opzet.

Mocht het weekend doorgaan, worden de wedstrijden op de reguliere NPC-manier gespeeld, oftewel drie speelronden per wedstrijd. Speelronde één bevat 3 doubletten partijen, speelronde twee heeft 2 tripletten partijen en tot slot speelronde drie met 3 doubletten partijen. Wanneer een team de eerste 5 partijen, van de eerste twee speelronden, allemaal heeft gewonnen dan is de wedstrijd afgelopen en worden de laatste drie doubletten partijen niet meer gespeeld gezien de winnaar bekend is. Om te bepalen welke teams het tegen elkaar opnemen in de eerste ronde vindt een vrije loting plaats.

De teams kunnen gebruik maken van de mogelijkheid tot wisselen van spelers. De artikelen in het NPC reglement zijn daarbij leidend.

De eerste dag, zaterdag 3 juli, worden twee wedstrijden gespeeld. De volgende dag wordt de finale gespeeld. Op zaterdag wordt om 9:00 uur gestart en op zondag om 12:00 uur. Het finaleweekend wordt buiten gespeeld. Alleen bij langdurige regen kan besloten worden om (een gedeelte) binnen te spelen.

Er zijn twee scheidsrechters aanwezig op de eerste dag. Tijdens de finaledag is één scheidsrechter aanwezig. De speelvlakken waarin de wedstrijden worden gespeeld, worden aangewezen door de scheidsrechter. De teams leveren de wedstrijdformulieren van de NPC per speelronde of voor de wedstrijd in bij de scheidsrechter.

Bij een gelijk aantal gewonnen partijen (4-4) wordt gekeken naar het saldo van de partijpunten. Wanneer dit ook gelijk is (bijvoorbeeld 80-80) dan wordt een shoot-out gespeeld. De shoot-out wordt als volgt gespeeld:

 • Beide teams wijzen zes spelers aan die de shoot-out gaan spelen. Deze zes spelers moet minimaal één man en één vrouw bevatten. Daarnaast moeten de spelers op het wedstrijdformulier zijn genoteerd. Een team bestaat uit minimaal zes en maximaal negen spelers.
 • Er wordt getost om te bepalen welk team begint.
 • De but wordt op 8 meter gelegd en de spelers moeten ieder één boule zo dicht mogelijk bij de but plaatsen.
 • Wanneer de but wordt verplaatst, wordt de oorspronkelijke plaats van de but aangehouden. De afstand van de but ligt dus vast.
 • Wanneer een speler één boule heeft geplaatst, dan wordt de afstand tussen de boule en de but gemeten en de betreffende boule uit het spel gehaald.
 • Het team met in totaal de kleinste afstand tot de but heeft gewonnen, dat is de afstand van alle zes de boules (tot de but) bij elkaar opgeteld.
 • Het team dat de toss heeft gewonnen begint met het plaatsen van één boule. Vervolgens is het andere team twee keer aan de beurt, daarna het eerste team weer tweemaal. Er wordt gespeeld volgens het ABBA systeem.

Routekaart kwalificatiemomenten internationale uitzendingen 2021 en 2022

Routekaart kwalificatiemomenten internationale uitzendingen 2021 en 2022

Routekaart kwalificatiemomenten internationale uitzendingen 2021 en 2022

Op dit moment verkeert Nederland nog steeds in een lockdown. Het is niet realistisch om te verwachten dat de komende maanden maatregelen worden versoepeld waardoor het sporten (lees: competities, toernooien en kampioenschappen) mogelijk wordt. De voortdurende maatregelen hebben consequenties voor het sportaanbod dat in 2021 gepland staat.

Naast het feit dat er in 2021 veel toernooien en competities gepland staan, moet ook de afronding van het NPC seizoen 2020/2021 (voor de topdivisie) en de Masters 2020 nog plaatsvinden. Het wordt steeds lastiger om te schuiven met data omdat er in de toernooikalender geen ruimte is. Het schuiven met data raakt in dat geval toernooien van verenigingen of geplande districtscompetities. Dat is niet wenselijk omdat het met name voor verenigingen van belang is om toernooien te organiseren zodra dat mogelijk is. Het contact met de leden én de inkomsten die een toernooi met zich meebrengen, worden op dit moment enorm gemist.

Om in een zo’n vroeg mogelijk stadium duidelijkheid te verschaffen voor zowel de spelers als de verenigingen, is een stapsgewijze routekaart ontwikkeld voor de
kwalificatiemomenten waaraan een internationale uitzending is gekoppeld. Die routekaart kan je lezen door hier te klikken.

Loting en regels kwalificatieweekend EuroCup

Afronding NPC seizoen 2020/2021

Afronding NPC seizoen 2020/2021

Het afgelopen jaar heeft het bondsbestuur besloten om de NPC seizoen 2020/2021 in alle divisies voortijdig te annuleren met uitzondering van de topdivisie.

Over de afronding van de NPC in de topdivisie, seizoen 2020/2021, heeft gisteravond een online call plaatsgevonden met afgevaardigden van verenigingen in de topdivisie. Middels dit bericht informeren wij over de uitkomst van het overleg.

In een eerder stadium (december) is een drietal scenario’s gecommuniceerd over een mogelijk vervolg voor het afronden van de NPC 2020/2021 in de topdivisie. Klik hier om het nieuwsbericht van december te bekijken. Gezien de huidige lock-down en het beperkte perspectief op hervatting van competities en toernooien is met de verenigingen een nieuw scenario besproken. Dit houdt in dat de NPC wordt afgerond in één weekend volgens de bekeropzet zoals eerder gecommuniceerd (afvalsysteem). Op zijn vroegst wordt deze aangepaste opzet georganiseerd in een weekend in juli 2021. Daarnaast wordt nog gekeken naar een alternatief weekend in september of eind augustus. Dit hangt mede af van de termijn die de CEP hanteert als uiterste inschrijfdatum van het team voor de EuroCup én de beschikbare ruimte in de toernooikalender. Indien op de mogelijke data in juli en augustus/september alsnog niet gespeeld kan worden, vanwege de aanhoudende maatregelen, dan wordt de nummer 1 van het seizoen 2019/2020 ingeschreven.

We danken de verenigingen uit topdivisie voor de goede inbreng tijdens de call gisteravond. Op 8 februari bespreekt het bondsbestuur een routekaart voor het complete sportaanbod in 2021 en wordt een definitief besluit over de afronding van de NPC seizoen 2020/2021 genomen.