Afronding topdivisie NPC seizoen 2020-2021

Afronding topdivisie NPC seizoen 2020-2021

Afronding topdivisie NPC seizoen 2020-2021

In een normaal seizoen wordt de winnaar van de topdivisie van de NPC uitgezonden naar de EuroCup. Vanwege COVID-19 is de topdivisie van de NPC niet afgerond. Vandaar dat er een kwalificatieweekend wordt georganiseerd om te bepalen wie wordt uitgezonden naar de EuroCup in 2021.

In het weekend van 3 en 4 juli wordt bepaald welk team wordt uitgezonden naar de EuroCup in 2021 om de Nederlandse eer te verdedigen. Het weekend wordt gespeeld middels het afvalsysteem bij PVN in Nieuwegein. In de eerste ronde worden vier wedstrijden gespeeld door alle acht teams. De winnaars gaan door naar de volgende ronde en de verliezers zijn uitgeschakeld.

Gezien het perspectief op versoepelende maatregelen per 30 juni én het feit dat teams vanaf 5 juni weer volledig mogen trainen heeft het bondsbestuur besloten dat het finaleweekend zal worden georganiseerd. Dit besluit is genomen onder het voorbehoud dat de versoepelingen per 30 juni 2021 zoals verwacht in zullen gaan. Het is op dit moment ook nog niet zeker op welke datum de persconferentie gaat plaatsvinden waarin de nieuwe versoepelingen worden aangekondigd en bevestigd.

De signalen zijn echter positief en dat heeft het bondsbestuur doen besluiten om het finaleweekend door te laten gaan. Als er onverhoopt voor de sport toch minder versoepelingen mogelijk blijken te zijn, zal het bondsbestuur wellicht in een later stadium alsnog moeten besluiten om dit weekend te annuleren.

Verdere informatie over van het kwalificatieweekend wordt uiterlijk 24 juni gecommuniceerd. Het gaat dan onder andere over de loting, publiek etc. De tijden en het wedstrijdsysteem zijn al eerder gecommuniceerd via de website. Klik hier om deze informatie te raadplegen.

We adviseren om de website van NLPetanque in de gaten te houden en/of de Scanapp te installeren. Middels de Scanapp is het mogelijk om een melding te ontvangen zodra een bericht op de website is geplaatst.

Afronding topdivisie NPC seizoen 2020/2021

Afronding topdivisie NPC seizoen 2020/2021

Afronding topdivisie NPC seizoen 2020/2021

In het weekend van 3 en 4 juli 2021 staat de afsluiting van het NPC seizoen 2020/2021 gepland bij PVN in Nieuwegein. Dit weekend wordt uitsluitend georganiseerd voor de acht teams in de topdivisie. Middels het weekend wordt bepaald welk team wordt uitgezonden naar de EuroCup in 2021 om de Nederlandse eer te verdedigen. Het weekend wordt gespeeld middels het afvalsysteem. In de eerste ronde worden vier wedstrijden gespeeld door acht teams. De winnaars gaan door naar de volgende ronde en de verliezers zijn uitgeschakeld.

Afhankelijk van de versoepelingen die de komende periode worden aangekondigd wordt uiterlijk vrijdag 4 juni 2021 door het bondsbestuur een besluit genomen over het al dan niet doorgaan van deze opzet.

Mocht het weekend doorgaan, worden de wedstrijden op de reguliere NPC-manier gespeeld, oftewel drie speelronden per wedstrijd. Speelronde één bevat 3 doubletten partijen, speelronde twee heeft 2 tripletten partijen en tot slot speelronde drie met 3 doubletten partijen. Wanneer een team de eerste 5 partijen, van de eerste twee speelronden, allemaal heeft gewonnen dan is de wedstrijd afgelopen en worden de laatste drie doubletten partijen niet meer gespeeld gezien de winnaar bekend is. Om te bepalen welke teams het tegen elkaar opnemen in de eerste ronde vindt een vrije loting plaats.

De teams kunnen gebruik maken van de mogelijkheid tot wisselen van spelers. De artikelen in het NPC reglement zijn daarbij leidend.

De eerste dag, zaterdag 3 juli, worden twee wedstrijden gespeeld. De volgende dag wordt de finale gespeeld. Op zaterdag wordt om 9:00 uur gestart en op zondag om 12:00 uur. Het finaleweekend wordt buiten gespeeld. Alleen bij langdurige regen kan besloten worden om (een gedeelte) binnen te spelen.

Er zijn twee scheidsrechters aanwezig op de eerste dag. Tijdens de finaledag is één scheidsrechter aanwezig. De speelvlakken waarin de wedstrijden worden gespeeld, worden aangewezen door de scheidsrechter. De teams leveren de wedstrijdformulieren van de NPC per speelronde of voor de wedstrijd in bij de scheidsrechter.

Bij een gelijk aantal gewonnen partijen (4-4) wordt gekeken naar het saldo van de partijpunten. Wanneer dit ook gelijk is (bijvoorbeeld 80-80) dan wordt een shoot-out gespeeld. De shoot-out wordt als volgt gespeeld:

 • Beide teams wijzen zes spelers aan die de shoot-out gaan spelen. Deze zes spelers moet minimaal één man en één vrouw bevatten. Daarnaast moeten de spelers op het wedstrijdformulier zijn genoteerd. Een team bestaat uit minimaal zes en maximaal negen spelers.
 • Er wordt getost om te bepalen welk team begint.
 • De but wordt op 8 meter gelegd en de spelers moeten ieder één boule zo dicht mogelijk bij de but plaatsen.
 • Wanneer de but wordt verplaatst, wordt de oorspronkelijke plaats van de but aangehouden. De afstand van de but ligt dus vast.
 • Wanneer een speler één boule heeft geplaatst, dan wordt de afstand tussen de boule en de but gemeten en de betreffende boule uit het spel gehaald.
 • Het team met in totaal de kleinste afstand tot de but heeft gewonnen, dat is de afstand van alle zes de boules (tot de but) bij elkaar opgeteld.
 • Het team dat de toss heeft gewonnen begint met het plaatsen van één boule. Vervolgens is het andere team twee keer aan de beurt, daarna het eerste team weer tweemaal. Er wordt gespeeld volgens het ABBA systeem.

Routekaart kwalificatiemomenten internationale uitzendingen 2021 en 2022

Routekaart kwalificatiemomenten internationale uitzendingen 2021 en 2022

Routekaart kwalificatiemomenten internationale uitzendingen 2021 en 2022

Op dit moment verkeert Nederland nog steeds in een lockdown. Het is niet realistisch om te verwachten dat de komende maanden maatregelen worden versoepeld waardoor het sporten (lees: competities, toernooien en kampioenschappen) mogelijk wordt. De voortdurende maatregelen hebben consequenties voor het sportaanbod dat in 2021 gepland staat.

Naast het feit dat er in 2021 veel toernooien en competities gepland staan, moet ook de afronding van het NPC seizoen 2020/2021 (voor de topdivisie) en de Masters 2020 nog plaatsvinden. Het wordt steeds lastiger om te schuiven met data omdat er in de toernooikalender geen ruimte is. Het schuiven met data raakt in dat geval toernooien van verenigingen of geplande districtscompetities. Dat is niet wenselijk omdat het met name voor verenigingen van belang is om toernooien te organiseren zodra dat mogelijk is. Het contact met de leden én de inkomsten die een toernooi met zich meebrengen, worden op dit moment enorm gemist.

Om in een zo’n vroeg mogelijk stadium duidelijkheid te verschaffen voor zowel de spelers als de verenigingen, is een stapsgewijze routekaart ontwikkeld voor de
kwalificatiemomenten waaraan een internationale uitzending is gekoppeld. Die routekaart kan je lezen door hier te klikken.

Afronding topdivisie NPC seizoen 2020-2021

Afronding NPC seizoen 2020/2021

Afronding NPC seizoen 2020/2021

Het afgelopen jaar heeft het bondsbestuur besloten om de NPC seizoen 2020/2021 in alle divisies voortijdig te annuleren met uitzondering van de topdivisie.

Over de afronding van de NPC in de topdivisie, seizoen 2020/2021, heeft gisteravond een online call plaatsgevonden met afgevaardigden van verenigingen in de topdivisie. Middels dit bericht informeren wij over de uitkomst van het overleg.

In een eerder stadium (december) is een drietal scenario’s gecommuniceerd over een mogelijk vervolg voor het afronden van de NPC 2020/2021 in de topdivisie. Klik hier om het nieuwsbericht van december te bekijken. Gezien de huidige lock-down en het beperkte perspectief op hervatting van competities en toernooien is met de verenigingen een nieuw scenario besproken. Dit houdt in dat de NPC wordt afgerond in één weekend volgens de bekeropzet zoals eerder gecommuniceerd (afvalsysteem). Op zijn vroegst wordt deze aangepaste opzet georganiseerd in een weekend in juli 2021. Daarnaast wordt nog gekeken naar een alternatief weekend in september of eind augustus. Dit hangt mede af van de termijn die de CEP hanteert als uiterste inschrijfdatum van het team voor de EuroCup én de beschikbare ruimte in de toernooikalender. Indien op de mogelijke data in juli en augustus/september alsnog niet gespeeld kan worden, vanwege de aanhoudende maatregelen, dan wordt de nummer 1 van het seizoen 2019/2020 ingeschreven.

We danken de verenigingen uit topdivisie voor de goede inbreng tijdens de call gisteravond. Op 8 februari bespreekt het bondsbestuur een routekaart voor het complete sportaanbod in 2021 en wordt een definitief besluit over de afronding van de NPC seizoen 2020/2021 genomen.

CEP annuleert alle EK’s en EuroCup van 2020 in verband met coronavirus

CEP annuleert alle EK’s en EuroCup van 2020 in verband met coronavirus

CEP annuleert alle EK’s en EuroCup van 2020 in verband met coronavirus

Alle Europese kampioenschappen petanque gaan in 2020 officieel niet door. Dat zelfde geldt ook voor de EuroCup van dit jaar. Dat heeft de Confédération Européenne de Pétanque (CEP) zaterdag 16 mei bekendgemaakt op haar website.

In een statement is het volgende te lezen: “Hoewel we allemaal hoop hebben gekregen door het feit dat sommige landen langzaam weer op gang komen, is er nog steeds veel onzekerheid over wanneer Europa weer open gaat. Covid-19 is een nieuw virus en er is nog veel dat wetenschappers, gezondheidsdeskundigen en zelfs regeringen niet weten!”

“Het is een bijna dagelijkse bezigheid voor clubs en federaties geworden om te beoordelen wanneer hun leden weer petanque kunnen spelen, maar één ding is heel duidelijk geworden: er moet meer tijd verstrijken voordat we allemaal weer de grens over kunnen en kunnen deelnemen aan internationale toernooien. Vanwege die voortdurende onzekerheden en de twijfel of landen kunnen reizen en/of deelnemen aan competities, hebben de CEP-directeuren vandaag (16 mei) de moeilijke beslissing genomen om al onze toernooien voor 2020 te annuleren.”

“Ons harde werk voor 2021 en 2022 gaat gewoon door, in de verwachting dat tegen die tijd het leven weer normaler is dan nu”, aldus de CEP.

Gevolgen sportaanbod met betrekking tot coronavirus

Gevolgen sportaanbod met betrekking tot coronavirus

Gevolgen sportaanbod met betrekking tot coronavirus

Op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen zijn erop gericht de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot 1 juni, heeft de regering en het RIVM bekend gemaakt.

Eén van de dringende aanvullende overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen tot 1 juni te verbieden. De ondergrens van honderd personen die aanvankelijk van toepassing was, verdwijnt.

Deze maatregel heeft gevolgen voor het sportaanbod binnen de NJBB. We zijn de afgelopen dagen intensief bezig geweest om de gevolgen in kaart te brengen en verschillende scenario’s uit te werken. Ons petanquehart is uiteraard geraakt omdat onze sport volledig stil is komen te liggen. Maar wat om ons heen overheerst is begrip en overtuiging. Gezondheid gaat voor alles.

We begrijpen dat er veel vragen zijn, vanuit verenigingen en spelers. De belangrijkste vragen en antwoorden proberen we te bundelen op onze speciale pagina over het coronavirus. De informatie op deze pagina werken we continu bij dus houd deze pagina goed in de gaten.

De verschillende gevolgen worden hieronder toegelicht.

Nationale Petanque Competitie (NPC)
De NPC wordt per direct beëindigd. Er worden geen kampioenen aangewezen. Het bondsbestuur acht dit niet passend gelet op de afloop van het seizoen en de situatie waarin het land verkeert. Voor promotie/degradatie wordt gekeken naar de huidige stand en op basis van deze stand wordt de indeling gemaakt voor het seizoen 2020-2021. ’t Dupke wordt op basis van de huidige stand uitgezonden naar het finaleweekend van de EuroCup.

Alhoewel de clubs voor een ongekend grote uitdaging staan de komende maanden, zullen wij er met vereende krachten alles aan doen toe te werken naar een goede start van het nieuwe seizoen!

De procedure voor het nieuwe seizoen, seizoen 2020-2021, blijft ongewijzigd. De verenigingen zijn op de hoogte van de procedure en de belangrijke data zijn op de website vermeld.

Nationale Kampioenschappen (NK’s)
Het NK Tête-à-Tête, NK Mix en NK Precisieschieten worden in 2020 afgelast. Het NK Doubletten en
NK Tripletten gelden als kwalificatiemomenten voor respectievelijk het EK Tête-à-Tête/Doubletten/Mix en het finaleweekend van de Masters. Om deze kampioenschappen veilig te stellen, is besloten het NK Doubletten te verhuizen naar de datum van het NK Mix (11 en 12 juli). Het NK Tripletten wordt verplaatst naar het weekend van 14 en 15 november (oorspronkelijk datum finaleweekend Masters) en het finaleweekend Masters wordt verplaats naar het weekend van 19 en 20 december (oorspronkelijk datum NK Precisieschieten).

Op dit moment wordt met de organiserende verenigingen de locaties van deze kampioenschappen afgestemd. Zodra de locaties definitief zijn, wordt dit gecommuniceerd. 

 Oude datumNieuwe datumLocatie
NK Tripletten13 & 14 juni14 novemberPVN
Finaleweekend Masters14 & 15 november19 & 20 decemberPVN

Kwalificatietoernooien Masters
De kwalificatietoernooien op 4 april (De Generale bij MIDI) en 24 mei (Breda Masters bij Va-Tout) zijn voor 2020 afgelast. Dat betekent dat onderstaande kwalificatietoernooien als kwalificatiemoment gelden voor het finaleweekend van de Masters.

 • 5 juli Rijswijk Masters, ABA
 • 15 augustus Martini Masters, Près le But
 • 12 september HPW, PUK
 • 14 en 15 november NK Tripletten

Districtskampioenschapen en Districtscompetities
De districtskampioenschappen Tête-à-Tête waren al afgelast. Gezien de druk op de toernooikalender is besloten deze kampioenschappen niet meer in te halen. Daarnaast zouden in april veel districtscompetities starten. Alle speeldagen tot 1 juni zijn afgelast. Inmiddels wordt bij alle districtsteams geïnventariseerd wat de gevolgen zijn van deze maatregel voor geplande en/of lopende competities. Zodra hierover meer bekend is, zal het districtsteam de betreffende verenigingen informeren.

Overige bijeenkomsten
Er staan voor de komende periode nog een aantal ledenraadplegingen (LRP’s) gepland in district Zuid, Oost, Noord en Zuidoost. Deze bijeenkomsten zijn allemaal geannuleerd. De verenigingen ontvangen binnen 1-2 weken een digitale vragenlijst zodat op deze manier alsnog input kan worden gegeven. Deze input zou normaliter via de ledenraadplegingen worden verzameld.

De bondsraad staat op dit moment gepland voor zaterdag 6 juni. Het bondsbestuur bereidt een scenario voor waarbij er rekening wordt gehouden dat deze vergadering niet op locatie kan plaatsvinden. De bondsraadsleden worden hierover uiterlijk volgende week geïnformeerd.

De besluiten die zijn genomen ten aanzien van het sportaanbod zijn een harde klap voor het petanque in Nederland, maar het enige mogelijke besluit, waarmee we meteen duidelijkheid kunnen verschaffen aan onze achterban. We beseffen dat we als sport nu even pas op de plaats moeten maken, gezien alles dat er nu speelt in de maatschappij en op het gebied van volksgezondheid. Vanzelfsprekend nemen we onze verantwoordelijkheid in de voorbeeldrol die we hebben. Wij houden ons aan de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, zoals de anderhalve meter afstand bewaren. We beseffen ook heel goed dat deze maatregelen voor sommige teams in de NPC nadelig uitpakken. Er zijn veel scenario’s uitgewerkt en er is gekozen voor een scenario waarin het minste aantal teams worden benadeeld. Er is helaas geen optimaal scenario te bedenken en daarom rekenen we ook op jullie begrip.

We weten niet hoe lang deze situatie in Nederland nog aanhoudt, maar uiteindelijk pakken we die boules weer met elkaar op!