Competities voorlopig uitgesteld

Tot 1 juni hebben geen districtscompetities en regionale toernooien plaats. Het district volgt in dezen het beleid en de maatregelen van de Nederlandse Jeu de Boules Bond.

Voor de Zomer Clubteam Competitie betekent dit dat de eerste vijf speelavonden (die vallen vóór 1 juni) NIET doorgaan. Eind augustus start het tweede deel van deze competitie, maar dan als gebroken en gemankeerde competitie.

Het districtsteam verzoekt de deelnemende verenigingen zo spoedig mogelijk te reageren op de volgende vraag: Gaat de voorkeur er naar uit het tweede deel van de dan gebroken en gemarkeerde competitie (vijf speelavonden) alsnog en wel te spelen of gaat de voorkeur er naar uit de gehele competitie voor 2020 te laten vervallen?

Districtsberaad blijft (nog) staan

De voorjaarsvergadering van het districtsberaad die staat gepland voor woensdag 3 juni, blijft staan (datum valt ná 1 juni), tenzij uitgevaardigde maatregelen worden verlengd. In dat geval zal het districtsteam bezien of op de agenda zaken staan die op een later tijdstip zouden moeten worden besproken.