Advies met betrekking tot vaccinatiebeleid op vereniging

Er wordt steeds meer gespeeld op verenigingen, toernooien worden georganiseerd en speelmiddagen vinden weer plaats. Het is heel fijn dat er weer meer activiteit is op de verenigingen, maar nu krijgen wij te maken met een nieuwe vraag: hoe zorgen wij er voor dat iedereen op een veilige en verantwoorde manier onze sport kan beoefenen in een situatie waar gevaccineerde en niet-gevaccineerde bij elkaar komen? Afgelopen vrijdagavond heeft het NOS journaal hier een item aan gewijd waarbij vereniging Folâtre geïnterviewd werd.

Iedereen heeft zijn of haar eigen afwegingen gemaakt om zich wel of niet te laten vaccineren. Tegelijk willen verenigingen iedereen de mogelijkheid geven om actief te zijn op de vereniging én is het van belang dat ieder lid zich op zijn of haar gemak voelt op de vereniging.

Dit is een nieuwe situatie waarmee wij met elkaar te maken krijgen en het gaat voor iedereen anders dan wij gewend zijn. Ook vanuit de overheid is er nog geen beleid op dit vlak. Er zijn geen richtlijnen die bepalen hoe wij samen het beste met deze situatie om kunnen gaan. Dit laat zien dat het een uitdagende situatie is waarbij het belangrijk is om goed met elkaar te blijven communiceren.

Op dit moment worstelt de overheid ook met dit vraagstuk. Hierdoor kan de NJBB niet terugvallen op richtlijnen vanuit de overheid. Om een richting te kunnen geven, is advies ingewonnen bij de juridische sportdesk van DAS. Zij adviseren het volgende:

Om de vraag te beantwoorden hij wij het beste met deze situatie om kunnen gaan, zijn twee onderdelen belangrijk:

  1. Wat zijn de afspraken binnen de vereniging en wie gaat over het maken van nieuwe afspraken/besluiten?
  2. Het recht van ieder lid om toegang te krijgen tot de vereniging zonder dat onderscheid wordt gemaakt tussen wel/niet gevaccineerde.

Wat zijn de afspraken wie gaat hier over?
In het algemeen geldt dat het binnen de vereniging mogelijk is om het besluit te nemen om mensen te weigeren als zij niet zijn gevaccineerd. Het is wel van belang dat hier alternatieven of voorwaarden aan worden verbonden (hierover later meer).

Om dit besluit te nemen zijn er twee opties:

  1. Het bestuur neemt hierover een besluit en laat dit bekrachtigen tijdens de eerstvolgende ALV;
  2. Het bestuur bereid dit voor richting de eerstvolgende ALV om vervolgens daar het besluit te laten nemen.

Het is een te ingrijpend besluit om alleen door het bestuur te kunnen nemen. Daarom is de ALV nodig om het te bekrachtigen of überhaupt het besluit te nemen. In beide gevallen is het van groot belang dat er helder wordt gecommuniceerd wat er wordt besloten en wat de overwegingen hierbij zijn. Het is sowieso aan te raden om na te gaan hoe hier tegenaan wordt gekeken binnen de vereniging.

Voorkom ongeoorloofd onderscheid tussen leden
Alle leden van de vereniging hebben, net als iedereen in Nederland, bepaalde grondrechten. Dit gaat onder andere om gelijkheid. Discriminatie is verboden en verenigingen dienen ten alle tijden te voorkomen dat leden al het gevoel krijgen dat er sprake is van discriminatie.

Als het besluit wordt genomen dat mensen zonder vaccinatie niet kunnen deelnemen aan activiteiten op de vereniging én hier worden geen alternatieven voor geboden, kan er sprake zijn van discriminatie. Als alternatief kun je er voor kiezen om leden alleen toegang te bieden als zij een vaccinatiebewijs of bewijs van een recente negatieve test kunnen laten zien. . Deze maatregelen zullen uiteraard weerstand opleveren. Het is namelijk een inperking van de vrijheden. Het is echter zo dat gezien de gezondheid van alle leden soms beperkende maatregelen moeten worden genomen. Het is wel te adviseren om ook bij deze alternatieven de ALV mee te nemen en het niet te laten bij een besluit van het bestuur.