Aanpassing nationaliteitseis

Het eerste NK van 2019 is een feit; op zondag 14 april vond het NK Tête-a-tête plaats op de accommodatie van PC Oisterwijk. Dit jaar zijn voor het eerst Districtskampioenschappen Tête-a-tête georganiseerd. Naast dat dit kampioenschappen zijn die op zichzelf stonden, fungeerden ze tevens als voorronden voor het NK.

In november 2018 is tijdens de najaarsvergadering van de bondsraad besloten om per januari 2019 de nationaliteitseis in te voeren voor de nationale toernooien. Dit betekent dat de nationale toernooien (de NK’s en de finale Masters) zijn opengesteld voor personen met de Nederlandse nationaliteit die in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie, jeugdlicentie of een andere door de FIPJP erkende (buitenlandse) licentie. Omdat de Districtskampioenschappen Tête-a-tête in 2019 dienden als voorronden voor het NK, is in eerste instantie besloten om de nationaliteitseis ook te laten gelden voor de districtskampioenschappen.

Bezwaren
Het bondsbestuur heeft meerdere bezwaren ontvangen tegen het feit dat de districtskampioenschappen enkel open zouden staan voor spelers met een Nederlandse nationaliteit. Het bondsbestuur heeft besloten juridisch advies in te winnen over dit vraagstuk. Omdat het bondsbestuur bij de start van het eerste districtskampioenschap dit advies nog niet had ontvangen, is besloten om de nationaliteitseis op te schorten voor alle districtskampioenschappen.

Inmiddels heeft het bondsbestuur extra juridisch advies ontvangenvan NOC*NSF. Hieruit blijkt dat het niet is toegestaan om de nationaliteitseis toe te passen bij NK’s. Dit betekent dat het besluit uit november 2018 nietig is voor zover het betrekking heeft op de NK’s.

Echter de nietigheid van het besluit uit november 2018 betekent dat ook voor de komende NK’s het ‘oude’ artikel 4.1 TRP geldt. De tekst van dit ‘oude’ artikel is:

“Nationale toernooien zijn opengesteld voor houders van een Wedstrijdlicentie of houders van een Jeugdlicentie of houders van de Nederlandse nationaliteit met een door de FIPJP erkende (buitenlandse) licentie.”

In de bondsraad van 25 mei 2019 zal de wijziging van het bovenstaande artikel teruggedraaid worden.

Bepalen wie namens Nederland wordt uitgezonden
Uit het advies (van NOC*NSF) blijkt ook dat de nationaliteitseis wel mag worden toegepast op een toernooi/evenement dat wordt georganiseerd om te bepalen wie namens Nederland wordt uitgezonden. De NJBB Masters (dit is het finaleweekend) is een dergelijk toernooi. Om deze reden blijft voor de NJBB Masters gelden dat deelnemers over de Nederlandse nationaliteit moeten beschikken om zich te kunnen plaatsen voor dit finaleweekend. Het feit dat de FIPJP de mogelijkheid biedt om ook spelers met een andere nationaliteit uit te zenden, doet hier niet aan af. In Bijlage 9 van het TRP, het Reglement voor de NJBB Masters, is meer geregeld over de opzet (inclusief eisen die worden gesteld aan deelname).