Aangepast protocol en uitbreiding veel gestelde vragen

Aan de hand van de persconferentie die het kabinet hield op maandag 28 september zijn er een aantal aanscherpingen gedaan in het sportprotocol. Ook het sportspecifieke protocol voor petanque kent enkele aanpassingen. Daarnaast is er ook een update gedaan van de veelgestelde vragen.

Nieuwe maatregelen leiden tot veel praktische vragen en met collega-sportbonden en NOC*NSF zoeken we uit hoe de uitwerking in de praktijk is. Donderdag 1 oktober zijn een aantal onduidelijkheden verder opgelost, onder anderen over verblijven in de “gesloten” sportkantine, zijn teamleden die klaar zijn met hun wedstrijd wel/niet publiek, enzovoorts. De nieuwe vragen en antwoorden zijn te vinden in het deel FAQ maatregelen per 29 september 18.00 uur .

Klik hier om naar het bijgewerkte Protocol verantwoord sporten te gaan. 

Dringend advies tot dragen mondkapjes in publieke binnenruimte 
Woensdagmiddag 30 september heeft minister-president Rutte namens het kabinet en een groot deel van de 2e Kamer het dringende advies gegeven in publieke binnenruimtes mondkapjes te dragen. Later kwam daar via de site van de Rijksoverheid nadere toelichting op. Klik hier

Het kabinet geeft aan uiterlijk vrijdag namiddag met de bijzonderheden te komen. Wij zijn aan het nagaan of dit advies ook sportaccommodaties betreft en hoe er daar dan het beste mee opgegaan kan worden. Zodra er meer bekend is zullen wij onze informatie op de website aanpassen. 

Ventilatierichtlijnen
Vanuit veel sporten komen er vragen met betrekking tot specifieke ventilatierichtlijnen. Vanuit de sport/NJBB verwijzen we naar de richtlijnen van het RIVM. Deze keuze kun je ook terugvinden in het Protocol verantwoord sporten. Bijgaande link staat dus ook in het protocol. Klik hier voor de link naar de site van het RIVM. 

Spoedwetgeving digitale ALV verlengd tot 1 december 
De spoedwetgeving die regelt dat de ledenvergadering digitaal kan plaats vinden is verlengd tot 1 december. Zie de berichtgeving in het staatsblad . Daarnaast wordt deze wet automatisch met twee maanden verlengd tot nader order, “verlengd, tenzij”: minimaal twee maanden voor een volgende vervaldatum moet het eventueel opheffen van deze wet opgezegd worden. Dit geeft zekerheid voor alle betrokken partijen. 

Meer informatie over de wijze waarop de digitale ALV georganiseerd kan worden, vind je op nocnsf.nl in het corona-dossier: advies over organiseren algemene vergadering tijdens de corona-crisis.