Bij het verwerken van de aanpassingen van het Reglement NPC naar aanleiding van de besluiten van de bondsraad is gebleken dat er een aanpassing niet juist is doorgevoerd.

In artikel 3.4 moest een aanpassing in de tekst plaatsvinden, in plaats daarvan is deze in zijn geheel verwijderd. De vastgestelde aanpassing is inmiddels conform verslag van de bondsraad aangebracht en de nummering van de leden van artikel 3 ook.

Het correctie NPC reglement is inmiddels op de pagina van de NPC geplaatst en hier na te lezen.